Akademia Sztuki Kulinarnej powierzyła nam przygotowanie strony www oraz projektów materiałów promocyjnych.