Dla katowickiego Budohurtu wykonaliśmy projekt logotypu oraz materiałów promocyjnych i reklamowych.