Dla wydawnictwa Champion przygotowaliśmy projekt layoutu. Współpraca obejmuje skład oraz nadzór nad drukiem kwartalnika o tematyce sportowej, sprzedawanego w najlepszych salonach prasowych w Polsce w nakładzie 30.000 egz. Poza wersją papierową przygotowaliśmy wersję

na tablety dostępne w sklepach appStore oraz google play.