Dla Ośrodka Kultury w Wodzisławiu wykonujemy skład oraz nadzór nad drukiem miesięcznika ukazującego się na terenie miasta

w nakładzie 18.000 egz.