Dla Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej wykonujemy skład oraz nadzór nad drukiem miesięcznika ukazującego się na terenie miasta

w nakładzie 30.000 egz.