Dla firmy m-bike wykonaliśmy projekt logotypu oraz materiałów promocyjno-reklamowych.