Wydawnictwo Moda na Zdrowie zaufało, nam powierzając prace nad nowym layoutem magazynu.

Tytuł ukazuje się od 15 lat w nakładzie 300.000 egz