Dla grupy SON przygotowaliśmy layot, comiesięczne opracowanie graficzne, redakcyjne, nadzór nad projektem oraz druk tytułu

„Inwestuj w nieruchomości" sprzedawanego na terenie województwa śląskiego w nakładzie 50.000 egz.