Wspólnie z agencją MCW co kwartał przygotowujemy magazyn dla mieszkańców katowickiego osiedla Bażantowo.

Odpowiadamy za prace layoutowe, przygotowanie grafik, skład magazynu oraz nadzór nad drukiem.