Wspólnie z agencją AC Communication wykonujemy materiały promocyjne i reklamowe dla grupy Roche.