Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zlecił nam przygotowanie informatorów dla studentów.