Dla Ośrodka Kultury w Będzinie wykonujemy skład, redakcję oraz nadzór nad drukiem miesięcznika ukazującego się na terenie miasta 
w nakładzie 27.000 egz.