Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach powierzyła nam oprawę imprez okazjonalnych.